Storno podmínky 

Storno podmínky

ÚVOD
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb provedené mezi objednatelem ubytovacích a školících  služeb (dále jen "Objednatel") a poskytovatelem, jímž se rozumí společnost Odal, s.r.o, Pěnčín 20, 46821,  (dále jen "Poskytovatell").
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, ne z případné výše zálohy.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí obvykle, pokud se Poskytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, 100 % z celkové částky objednaného pobytu nebo semináře. Objednatel má zarezervované místo až po uhrazení zálohové faktury.
4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Poskytovatel je povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Poskytovatele nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

6. Rezervaci je možno zrušit pouze písemně na email: odalpencin@seznam.cz

7. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

INDIVIDUÁLNÍ REZERVACE
Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

  • storno pobytu, nebo semináře  více jak 30 dnů /včetně/ před datem nástupu - 20% z ceny pobytu
  • storno pobytu nebo semináře 29 - 15 dnů před datem nástupu - 60% z ceny pobytu
  • storno pobytu, nebo semináře  14 - 5 dnů před datem nástupu - 80 % z ceny pobytu
  • storno pobytu, nebo semináře méně než 4 dny /včetně/ před datem nástupu - 100% ceny pobyt