MOUDROST TRAUMATU FILM

29.08.2023

Ráda bych Vám představila pana Gabora Matého: 

Gábor Maté je kanadský lékař maďarského původu, který zasvětil většinu profesního života léčbě a výzkumu závislostí a práci s umírajícími.
Narodil se 6.1.1944 v Budapešti a je židovským přeživším holocaustu. V roce 1956 emigroval s rodinou do Kanady.
V roce 2010 se Maté zajímal o tradiční amazonskou rostlinnou medicínu ayahuasca a její potenciál pro léčbu závislostí. 

Spojil se s peruánským Shipibo Ayahuasquero (tradiční šamanský léčitel) a zavedl postupy pro léčbu závislosti. Ve svých knihách a projevech propojil závislosti, ADHD a řadu civilizačních chorob s traumaty v období raného dětství. Jeho závěry byly zpočátku kacířské, ale postupně - tak, jak pomáhají zachraňovat tisíce a tisíce životů, se dostávají i do středního lékařského proudu.    (zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Dne 11.9.2023 zavítá tento film i do kina KC Železný Brod.

Prosím přijďte podpořit osvětu tohoto úžasného lékaře, vstupné je dobrovolné, a následně můžeme pobesedit s Janem Rudzinským. 

Kdo nemůžete, nebo se nechcete dostavit osobně, je možné za dobrovolný poplatek shlédnout film i z tepla domova. Kdo můžete, KDO ALE MŮŽETE, PŘIJĎTE, film je velmi silný a prostoru kina má samozřejmě úplně jiný rozměr.

Zde je možné se podívat jak na film, tak záznam z návštěvy pana Gabora Matého v Praze.

https://thewisdomoftrauma.com/cz/

VIZE

Naším záměrem při natáčení tohoto filmu bylo iniciovat aktivní snahu o společnost obeznámenou s traumatem, v níž platí následující:

  • Uvědomujeme si, že trauma je všude mezi námi
  • Učíme se všímat si symptomů traumatu u sebe samotných a vnímat je
  • Uznáváme, že kdykoli máme emocionální reakci, spouští se stará rána
  • Chápeme otisk traumatu v našem chování a jeho dopad na naše vztahy
  • Uznáváme bolest ostatních a chápeme, jak tato bolest může řídit jejich chování
  • Za chováním a traumatem vidíme skutečného člověka
  • Podporujeme vztahy a soucit jako základ bezpečí
  • Víme, že pocit bezpečí je začátkem léčení
  • Chápeme, že všechna traumata jsou transgenerační

BUDU SE VELMI TĚŠIT NA SETKÁNÍ, JÁ TAM BUDU. :-) KDO BY CHTĚL U NÁS VYUŽÍT UBYTOVÁNÍ, JEŠTĚ MÁME PROSTOR. POJEDU AUTEM Z PĚNČÍNA, MŮŽEME SE DOMLUVIT A VEZMU VÁS. :-)

                                                                             A... UŽ SE NENÍ NA CO VYMLUVIT.. :-D 

https://www.kinobrod.cz/